Udsat i en Corona tid

Udsat i en Corona tid

I denne tid tales der også om udsatte familier og deres børns behov for skole og daginstitution. Men nogle familier, hvor der foregår seksuelle overgreb, fungerer rigtig fint på overfladen. Godt arbejde, gode uddannelser og børn, der har lært ikke at skille sig ud. Her kommer en socialforvaltning ikke ind over. Flere af familierne beskrevet i Eva Under Isen er udadtil velfungerende familier og de kommer fra alle sociale lag i samfundet.

For børn i familier med seksuelle overgreb er karantæne og isolation forfærdeligt. Børnene har i denne tid ikke, deres fristeder i form af skole, klubber, fritidsaktiviteter.